O společnosti

Elektrické instalace nás obklopují v podstatě na každém kroku. Jsou součástí projektů rodinných domů, komerčních objektů a areálů i celých měst. Například bez osvětlení a strukturovaných kabeláží by většina budovaných objektů už vůbec nemohla efektivně fungovat. Na vzestupu jsou moderní technologie jako fotovoltaické elektrárny, elektronické zabezpečovací systémy a oblast inteligentních domů, které nám dokáží v mnohém usnadnit život a práci i ušetřit náklady. Pokud hledáte vhodný subjekt, na který se můžete v této oblasti obrátit, musíte si být jisti, že máte po boku spolehlivého partnera, který ví, co dělá. Věříme, že právě Zentech vám poskytne servis, s nímž budete maximálně spokojeni.

Firma Zentech se zabývá slaboproudými i silnoproudými instalacemi.  V oblasti silnoproudu vám pomůžeme například s elektronickými zabezpečovacími systémy, elektronickou požární signalizací, s instalací strukturované kabeláže či kamerových systémů.  Dále jsme schopni pomoci vám s instalací elektrického vytápění, fotovoltaických elektráren a osvětlení. Umíme tyto instalace provádět ve firemním i soukromém sektoru po celé České republice, naším nejvýznamnějším polem působnosti jsou České Budějovice a okolí. Ačkoliv máme mnoho praktických zkušeností, snažíme se držet krok s aktuálními trendy v našem oboru a neustále se vzděláváme a získáváme nové poznatky. Můžeme tak svým klientům poskytnout nejefektivnější řešení na základě jejich potřeb. Cizí nám není ani oblast inteligentních domů, které v současnosti zažívají velký „boom“. Jsme schopni uspokojit přání i těch nejnáročnějších zákazníků. Každý nový projekt je pro nás výzvou. Našim klientům jsme spolehlivými průvodci během celého procesu od návrhu, přes zajištění materiálu, samotné instalace i následného servisu.

Technici Zentechu mají pětadvacetiletou praxi v oboru. Zkušenosti získávali v České republice i Německu. Náš tým se skládá ze tří stálých zaměstnanců a sedmi externistů, přičemž všichni mají vyřízené pracovní povolení pro Spolkovou republiku Německo. Všichni se těší na setkání s vámi!

Elektroinstalace
slaboproudé

Elektronické zabezpečovací systémy – EZS

Rozhodnutí o investici do elektronického zabezpečovacího systému je dnes stejně důležité jako instalace oken či dveří. Statistiky o množství vloupání jsou alarmující. Problémem je, že se pachatel nedostane jen do objektu s účelem něco ukrást, ale může se stát i to, že zrovna spíte a vzniká tak riziko, že se s ním setkáte tváří v tvář. Současná tendence vloupání je bohužel stoupající a dopadení pachatele není moc časté, proto je potřeba se chránit. Evropa v tomto ohledu pokulhává za americkým standardem, kde každá druhá domácnost je vybavena EZS; u nás je to jen každá desátá domácnost. Cílem pachatelů jsou objekty, které nemají žádnou nebo jen lehce překonatelnou ochranu. Těmi správnými prostředky vám můžeme pomoci chránit váš majetek a potažmo i vaše zdraví.
Používáme systémy těch nejlepších a námi v praxi ověřených výrobců, které po konzultaci se zákazníkem navrhneme dle konkrétních požadavků a následně nainstalujeme. Systémy jsou modulární od malých bytů po velké průmyslové objekty. Systémy se skládají z detektorů pohybů v místnostech, detektorů úniku plynu a detektorů tříštění skla, panikových tlačítek, magnetických kontaktů na dveřích a oknech, klávesnice – dálkového ovládání na ovládání systému, řídící jednotky a komunikátoru, který může být napojen na hlášení na mobilní telefon nebo jej také lze připojit na pult centrální ochrany. Další možností je venkovní nebo vnitřní siréna. Ovládání systému je možné rozšířit tak, aby jej bylo možné ovládat aplikací v mobilním telefonu nebo vizualizací v PC. Dle stavební připravenosti lze nainstalovat drátové či bezdrátové prvky nebo tyto prvky kombinovat.

Elektronická kontrola vstupu – EKV

Elektronická kontrola vstupu slouží k řízení vstupů či průchodů do vymezených prostor, a to na základě předem daných oprávnění. Pro ovládání se používají kontaktní či bezkontaktní prvky, přívěsky na klíče, popř. biometrické systémy (otisk prstu), za pomoci kterých se řídící jednotce identifikují. Tato řídící jednotka dle nastavení vstup do prostor povolí, či zamítne. Systém umožňuje nastavit různé časové plány, což v praxi znamená, že zaměstnanec se dostane do objektu například pouze v pracovní den. Systém také zaznamenává, jaký vstup byl použit a v jakou dobu.

Systémy jsou vhodné od jednoduchého otevírání dveří a branek na rodinných domech, přes vstupy do bytových domů, až po velké průmyslové aplikace, kdy je potřeba obsloužit velké množství uživatelů. Systém je vždy navržen dle požadavků zákazníka a je modulární.

Elektronická požární signalizace – EPS

EPS je bezpečnostní zařízení, které umožňuje včasnou detekci, lokalizaci a signalizaci (akustickou a optickou) požáru. Detekci požáru již v jeho počátečním stadiu není radno podceňovat. Rychlá reakce může zabránit velkým materiálním škodám i ztrátám na životech.

Hlásiče požáru sledují a vyhodnocují parametry fyzikálního charakteru a jejich změny vyskytující se při vzniku požáru (zvyšování teploty, přítomnost aerosolu, vyzařování plamene v určité části spektra).  Informace o vzniku požáru je následně vzdáleně předávána na pult ostrahy objektu nebo přímo na pult centrální ochrany u hasičského záchranného sboru. V závislosti na individuálních požadavcích klienta může mít dále systém návaznost na automaticky aktivované hasící systémy, ovládání východů a dveří atd.

Kamerové systémy – CCTV

Námi nabízené kamerové systémy mohou pomoci ochránit váš majetek popř. je lze využít k ochraně majetku nebo zdraví osob v domácnosti i průmyslu. V průběhu minulých let udělala technologie bezpečnostních kamer velký krok kupředu, což je dáno tím, že se přešlo z analogového na digitální systém. Obrovským pozitivem tohoto přechodu je daleko lepší detail a tedy i častější následná identifikace pachatele. Bezpečnostní kamery se dají v případě nutnosti instalovat i skrytě, umožňují přenos obrazu i zvuku a při přiznané montáži mají bonus psychologického efektu na zloděje – statistiky uvádějí, že díky kamerovým systémům se riziko napadení objektu sníží o zhruba 75 procent.

Bezpečnostní kamery nenacházejí své použití jenom v průmyslových, ale i bytových instalacích (domy, byty, bytová družstva).  Nepochybně také zvýšují pocit bezpečí v domácnosti. V případě, že slyšíme pohyb a máme obavu jít ven, můžeme se za pomoci smartphonu, tabletu či PC podívat, co se děje kolem objektu. Dále je možné se prostřednictvím internetu na kamery kdykoli a odkudkoli připojit a sledovat tak dění online. Samozřejmě je možné se na záznam podívat i zpětně, např. po návratu z dovolené.

Domácí telefony – DT

Domácí telefony si vybavíme z minulosti především z panelových domů či různých institucí, nicméně stále více si jej nechávají instalovat i obyvatelé rodinných domů. Rozlišujeme dva základní druhy, a to audiotelefony  a videotelefony.  Do našich životů přináší především komfort během komunikace s návštěvníkem. Obyvatelé panelových domů se díky nim nemusí vyklánět z okna nebo sbíhat schody, aby zjistili, kdo zvonil. Neopominutelná je ale i jejich bezpečnostní funkce. Výhoda videotelefonů spočívá v tom, že po zazvonění u vstupu okamžitě na monitoru uvnitř objektu vidíte, kdo stojí venku a můžete s ním komunikovat bez rizika, že byste ho museli vpouštět dovnitř.

Strukturovaná kabeláž, počítačové sítě

Strukturovanou kabeláží obecně označujeme přenos analogových i digitálních signálů prostřednictvím optických i metalických prvků. V rámci objektu můžeme vytvořit univerzální kabelážní rozvod s centrálním bodem, v němž jsou umístěny zdroje komunikačních služeb (routery, switche, telekomunikační ústředny), k němuž jsou připojena jednotlivá pracovní místa. Tvoří tzv. hvězdicovou topologii. Systém strukturované kabeláže umožňuje instalaci přípojných bodů i tam, kde v danou chvíli nejsou potřeba, a umožňuje uživateli určovat si, jaká technologie bude použita v konkrétní datové zásuvce (PC, telefon, kamera). U strukturované kabeláže se předpokládá dlouhá fyzická i morální životnost. Investice do ní je tedy dlouhodobá a okamžikem její instalace se stává neoddělitelnou součástí budovy řazenou na roveň ostatních inženýrských sítí.  Svým klientům nabízíme rovněž instalaci rackových skříní. Ty poskytují svým uživatelům možnost mít svá elektrická a elektronická zařízení spolu s vyústěním kabelových rozvodů přehledně a v uspořádané struktuře.

Příjem TV / SAT

Televizní vysílání prošlo od svého vzniku dlouhou cestu plnou změn, ať už se jeho podoby i formy jeho vnímání týká. Televize se stala nedílnou součástí našich domácností. Je pro nás prostředníkem, který nám poskytuje informace o dění v našem okolí, ale i ve světě. Neméně je důležitá i její funkce relaxační. Důležitá je tedy kvalita příjmu televizního signálu i možnost výběru ze širokého spektra programů.

Nabízíme instalaci televizních i satelitních antén a to do rodinných domů i do velkých bytových komplexů.  Jsme si vědomi, že výběr a instalace vhodné antény je pro laika často neřešitelný problém, a bereme na to ohled. Dbáme na individuální požadavky klienta a snažíme se mu nabídnout nejlepší řešení.

Čtení a vyhodnocení SPZ

Systémy pro čtení a rozpoznání SPZ mají v praxi široké využití. Podstata tohoto systému spočívá v tom, že kamera snímá místo průjezdu vozidel a rozpoznává jejich SPZ. Tyto údaje potom zasílá k vyhodnocení do centrální databáze. Pokud systém vyhodnotí, že daná SPZ má povolení k vjezdu, zvedne závoru nebo otevře bránu a umožní tak vjezd do objektu. Odpadá tak nutnost používání karet či bezdrátových ovladačů.  Daný systém má ale i nesporné bezpečnostní výhody.  Eviduje všechny příjezdy a odjezdy vozidel a může tak sloužit pracovníkům ostrahy objektu. Na parkovištích mohou sloužit k výpočtu poplatku za parkování či vytváření podrobných statistik k vytíženosti daného parkoviště.

Elektroinstalace
silnoproudé

Elektroinstalace pro soukromý a firemní sektor

Kvalitní silnoproudé rozvody jsou jedním ze základních předpokladů a požadavků při stavbě a následného využívání budovy, ať už slouží pro soukromý život, či vaše podnikání. Kvalitu života i pracovního výkonu jistě v nemalé míře ovlivňuje charakter okolního prostředí. Kvalitní vytápění, osvětlení a jejich hospodárnost nám může výrazně dopomoci k tomu, abychom se v prostoru cítili lépe a mohli jej plně využívat v kterékoliv denní a roční době. Každý má jiné požadavky, nároky a finanční možnosti, a proto je potřeba dbát na efektivitu zvoleného řešení.

Pro váš domov se na základě vašich potřeb pokusíme nalézt ideální řešení, tak aby prostředí, ve kterém žijete, bylo uživatelsky komfortní. Sledujeme nejnovější trendy v této oblasti, snažíme se na ně pružně reagovat a implementovat je do našich projektů.

Kromě soukromého sektoru se zabýváme i firemní elektroinstalací v administrativních a průmyslových budovách, obchodních a jiných komerčních centrech, školách nebo sportovních areálech nejen v okresu České Budějovice, ale po celé České republice.

Očekávat od nás můžete:

 • vstupní konzultaci,
 • vypracování projektu s cenovou kalkulací,
 • zajištění jednotlivých komponentů a materiálu,
 • montáž,
 • možnost rekonstrukce stávající elektroinstalace,
 • názorné zaškolení a ukázka obsluhy zařízení,
 • záruční i pozáruční servis, pravidelnou údržbu,
 • zajištění revizní dokumentace.

Elektrické vytápění

Elektrické vytápění je takové vytápění, u kterého je elektrická energie přeměňována prostřednictvím topných těles nebo topných ploch na energii tepelnou. K vytápění dochází lokálně, tedy přímo v místě potřeby. K nejčastěji používaným přímotopným systémům patří: podlahové topení, stropní a stěnové topení.

Jaké výhody vám elektrické vytápění nabízí?

 • Nedochází k nežádoucím energetickým ztrátám během rozvodu tepla z centrálního zdroje.
 • Máte možnost regulace, tedy nastavení topného režimu pro jednotlivé vytápěné části. Nedochází tak k přetápění místností. To zároveň snižuje energetickou a finanční náročnost.
 • Při splnění podmínek získáte přímotopný tarif D54. Ceny u tohoto tarifu jsou výrazně výhodnější v porovnání s průměrnou sazbou pro domácnosti. Za tuto výhodnější cenu pak domácnost odebírá energie pro všechny spotřebiče.
 • Pořizovací cena elektrického topení je poměrně příznivá a jeho instalace nenáročná.

Elektrické konvektory

Nejjednodušší formou elektrického vytápění jsou elektrické konvektory. Ty fungují na principu konvekce, kdy spodní částí vstupuje chladný vzduch, který je ohříván topným prvkem a následně vystupuje horní mřížkou.

Infračervené topné panely

Novou, ale stále oblíbenější formou elektrického vytápění jsou infračervené topné panely. Tyto panely jsou elektrickou energií zahřívány na vysokou teplotu (kolem 100°C) a prostřednictvím infračervených paprsků ohřívají okolní předměty. Teplota okolních těles je následně vyšší než teplota vzduchu, a navíc sálavé teplo má stejné fyzikální vlastnosti jako sluneční záření, což přináší tepelný komfort již při nižších teplotách. To má za následek snížení finančních nákladů. Na rozdíl od elektrických konvektorů nedochází k vysušování vzduchu a víření prachových částic. Jedná se tedy velmi vhodnou variantou pro alergiky či osoby s dýchacími potížemi.

Fotovoltaické elektrárny – FVE

Pokud hledáte vhodný způsob, jak snížit náklady na elektrickou energii, jedním z možných řešení pro vás by mohla být instalace fotovoltaické (solární elektrárny). Využijte energii získanou ze slunečního záření a přestaňte mít obavy z vývoje ceny elektřiny. Vzhledem k tomu, že využívají nevyčerpatelný zdroj energie a neprodukují žádné emise, jsou bezesporu šetrnou formou šetření životního prostředí. Fotovoltaické elektrárny jsou vhodné do rodinných domů, ale i obchodních a zemědělských staveb. V případě rodinných domů jsou nejčastěji instalovány na střechy, u novostaveb jsou již často přímo integrovány ve střeše nebo fasádě. Na základě vašich potřeb si můžete vybrat buď klasickou, nebo hybridní solární elektrárnu.

Klasická solární elektrárna

V případě klasické solární elektrárny je elektrická energie spotřebovávána v objektu a případný přebytek je dodáván do distribuční soustavy.

Hybridní solární elektrárna

Hybridní solární elektrárna využívá navíc akumulátory. Energie se tak buď v objektu spotřebovává, nebo dochází k nabíjení akumulátorů. Případný přebytek energie je dodáván do distribuční soustavy, až pokud jsou akumulátory plně nabité. Ty mohou být později využity, pokud výroba nepokrývá aktuální spotřebu energie. K takové situaci může dojít při nedostatečném slunečním záření či v noci. Tento typ elektrárny je považován za spotřebič a není nutné mít smlouvu s distributorem (jako v případě klasické FVE). V případě vybití baterií nebo při vyšší spotřebě si odebírá energii přímo ze sítě. K tomuto ovšem dochází jen minimálně.

Klasické i LED osvětlení

Osvětlení je již neodmyslitelnou součástí našich životů. Moderní člověk by bez něj v podstatě již nemohl fungovat. Je s ním počítáno do každé nově budované stavby. Zákazník má možnost vybrat si z nepřeberného množství variant osvětlení, a to na základě svých cenových možností, svého estetického cítění i s ohledem na účel, ke kterému bude osvětlení využíváno. Kvalitní elektroinstalace je nezbytná a může pomoci předejít mnohým pozdějším problémům a ušetřit náklady.

LED OSVĚTLENÍ

LED technologie je moderní řešení vašeho osvětlení. LED je zkratka z anglického termínu „Light Emitting Diode“, což v překladu znamená dioda vyzařující světlo. Toto světlo je uživateli obecně vnímáno jako příjemnější a přináší mnoho možností, co se zabudování do prostoru i využití barevného spektra týče. I přes o něco vyšší pořizovací náklady je LED osvětlení hospodárnější než to klasické, a to hned z několika důvodů:

 • LED osvětlení má několikanásobně delší životnost než osvětlení klasické. Může se jednat až 100 000 hodin, což je více než 11 let nepřetržitého provozu. V porovnání s klasickými wolframovými žárovkami, u kterých je uváděna životnost do 1000 hodin, i úspornými žárovkami, kde se životnost uvádí max. 15 000 hodin, jasně vychází LED technologie jako vítěz.
 • LED osvětlení se rovněž vyznačuje vysokou efektivností při převodu elektrické energie na světlo. U klasických či úsporných žárovek dochází k přeměně části energie i na teplo. K tomuto účelu jistě máme v domácnosti jiné spotřebiče, u kterých je to žádoucí.

LED technologie zažívá v současné době velký rozmach. Zkuste využít jejích nesporných výhod a variability. Firma Zentech vám bude spolehlivým pomocníkem.

KLASICKÉ OSVĚTLENÍ    

Jsme samozřejmě schopni zajistit kvalitní servis a poradenství v oblasti elektroinstalace stále ještě hojně využívaného klasického osvětlení.

Inteligentní
dům

Využijte možností, které nám dnešní moderní doba nabízí, a aplikujte je i u sebe doma. Vytvořte ze svého domu místo, kde je vše funkční a vzájemně propojené tak, abyste si mohli maximálně užívat výhod elektroinstalace. Nyní můžete pohodlně ovládat svůj dům s vysokou ekonomickou a energetickou efektivitou, a to intuitivně a jednoduše. Již žádné složité obcházení místností před odchodem. Jediným dotykem zatáhnete žaluzie, zhasnete světla či zapnete alarm.

Realizaci inteligentního domu začínáme projektem, ve kterém definujeme rozsah řízení inteligentní domácnosti (budovy) a rozmístění a propojení jednotlivých komponent systému.  Základem pro realizaci je strukturovaná kabeláž, rozvody audio- a videosignálu, příjem TV/SAT, WiFi atd.

Automatizace a energetická efektivita

Nastavte si teplotu v jednotlivých místnostech dle svých potřeb a preferencí. Nechejte si nainstalovat inteligentní stínící techniku. Chytrý systém dokáže automaticky ovládat žaluzie tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přehřívání nebo ochlazování místnosti. Nastavit si můžete ventilaci, ohřev teplé vody, vyhřívání bazénu, zahradního jezírka i zavlažování zahrady.

Bezpečnostní výhody

V inteligentním domě můžete mít pod kontrolou veškeré dění. Kdykoliv si můžete zkontrolovat stav alarmu, požární čidla či kamerový systém. V případě úniku vody dokáže systém odpojit hlavní přívod vody. Nabízí dokonce možnost simulace bydlení během vaší nepřítomnosti, například rozsvěcováním světel, a odradit tak potenciální zloděje. Alarm vás okamžitě upozorní na zjištěné nechtěné dění ve vaší domácnosti a vy tak máte možnost rychle zareagovat a předejít větším škodám.

Zábava a relaxace

Uložte své fotografie, filmy, videa či hudbu do jednoho mediálního centra. Svou oblíbenou hudbu si z něj potom můžete velmi jednoduše pustit kdekoliv. Zazpívejte si svou oblíbenou píseň během vaření nebo si nastavte konkrétní čas a nechejte se jí ráno probouzet. Místo návštěvy kina můžete pozvat své přátele k sobě. Výběr filmu je na vás, váš chytrý dům se postará o vhodnou světelnou scénu a příjemnou teplotu.

Pohodlí

Díky dálkovému ovládání můžete řídit procesy ve vašem domě třeba i z opačného konce světa. Nejste omezeni časem ani vzdáleností. Stačí jen připojení k internetu. K dispozici je vám intuitivní uživatelské rozhraní s dotykovým ovládáním přes mobilní telefon, tablet, počítač či nástěnný ovladač.

Inteligentní dům je skvělý pomocník, který usnadní život. Může za nás hlídat a udělat spoustu činností. Pánem domu jste i nadále vy. Jen na vás je jaké funkce, kdy a jakým způsobem budete využívat.

Poptávkový formulář